Promocje
Jednostopniowa pompa próżniowa V-i120SV 51l/min
Jednostopniowa pompa próżniowa V-i120SV 51l/min
504,13 zł 485,00 zł
szt.
Stacja pogody METEO SP-26N
Stacja pogody METEO SP-26N
135,00 zł 99,00 zł
Produkt dnia
Polityka prywatności

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Paweł Woliński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Woliński Paweł "e-SZOP" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Żeromskiego 5 lok. 9, NIP 7962316655, REGON 140220747, adres poczty elektronicznej: sklep@e-szop.pl, numer telefonu: 483808009 oraz numer faksu: 483808081
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności
 3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie są traktowane, jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2 Cele, okres i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Usługobiorców/Klientów

 1. Sprzedawca jest administratorem danych swoich Usługobiorców/Klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto w naszym Sklepie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, nr NIP, adres zamieszkania, adres wysyłkowy. Zebrane w ten sposób dane służą tylko i wyłącznie prawidłowemu przeprowadzeniu transakcji oraz dostarczeniu zakupionych przedmiotów pod wskazany adres.
 2. Niektóre dane osobowe będziemy pobierać w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego np. adres IP przypisany do Waszego urządzenia, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, czas dostępu, informację o linkach i odnośnikach do zewnętrznych stron internetowych, z których skorzystaliście korzystając ze Sklepu Internetowego.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.
 4. Dane osobowe zbierane są przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, – w tym przypadku przechowujemy je nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu świadczonych usług,
 5. Wypełnianie obowiązków prawnych wynikających np. z aktualnych przepisów prawnych, księgowych itp. – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, – przechowujemy je nie dłużej niż wymagają tego właściwe przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych.
 6. Dane osobowe przetwarzane są także w celach, które są prawnie usprawiedliwionymi celami Sprzedawcy– zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO tj.:
  - informowania o naszych usługach w tym nowościach w Serwisie (np. newsletter, po wyrażeniu wyraźnej zgody na jego otrzymywanie) – przetwarzamy je nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu,
  - analitycznych i statystycznych, w celu dostosowania naszych usług do potrzeb Usługobiorców/Klientów, poprawą ich jakości oraz ich rozwijaniem i usprawnianiem procesu obsługi - przetwarzamy je nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu.
 7. Związanych z obsługą pytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio z zamówionymi usługami w tym przypadku przetwarzamy je nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższych celów lub okres przedawnienia roszczeń.

§3 Odbiorcy danych osobowych

Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 3. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000634928, NIP: 525-26-74-781, REGON: 365338986 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet. Dokonując zakupu w Sklepie możesz dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail do serwisu Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety.
 4. Inni odbiorcy:
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • biuro księgowe
 • hostingodawca
 • podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

 §4. Prawa i obowiązki Administratora

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym RODO.
 2. Sprzedawca gwarantuje zapewnienie wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, w stopniu niezbędnym dla zapewnienia stopnia bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadającego ryzyku naruszenia praw i wolności osób w tym dla zapobiegania dostępowi osób nieuprawnionych, utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

§5. Prawa Usługobiorców/Klientów

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Usługobiorcy/Klientowi przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia, gdy dane są niekompletne, nieprawidłowe lub uległy zmianie;
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapominanym”);
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych;
 6. Prawo do złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a od dnia 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat oraz sposobu wniesienia skargi można uzyskać na stronie giodo.gov.pl.

  §6. Pliki Cookies

Nasz Sklep Internetowy, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek)

Szczegółowe informacje nt. cookies są podane w naszej Polityce Cookies, na stronie: https://sklep.e-szop.pl/pl/i/Polityka-Cookies/10

 §7. Postanowienia końcowe

 1.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie w trybie przewidzianym dla regulaminu korzystania ze Sklepu Internetowego. W dniu dokonania zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim, data wprowadzenia ostatniej poprawki wskazana w ustępie 3 poniżej zostanie zaktualizowana.
 2. Wszelkie pytania dodatkowe, związane z Polityką Prywatności można kierować na następujący adres e-mail: sklep@e-szop.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 25 maja 2018 r
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl